top of page

Aksjeobligasjon Norden

"Du kan gjennom aksjeindeksobligasjonen kombinere tryggheten ved en obligasjon med aksjemarkedets muligheter." *

Aksjeobligasjon Norden er en 100 % kapitalbeskyttet plassering med nordiske aksjer som underliggende. Det betyr kort oppsummert at det investerte beløpet er 100 % beskyttet mot tap samtidig som du får full uttelling om aksjekurven stiger i verdi.

 

Aksjeporteføljen er godt diversifisert, og selskapene har sterke posisjoner innenfor sine respektive segmenter og markeder. Dette taler for at oppsiden kan være betydelig. Du får altså tryggheten ved en obligasjon med aksjemarkedets muligheter. Prize Capital Markets er en betydelig distributør av aksjeobligasjon i Norge.  

Stiger aksjemarkedet får du avkastning som oppgangen i kursene! Stiger altså aksjekursene med 30 % vil du få samme gode avkastning.

positivt_aksjer.png

Kapitalen din er 100 % sikret mot fall i aksjemarkedet! Faller aksjemarkedet er du altså garantert investeringen din tilbakebetalt. 100 %. Ingen skjulte forutsetninger. 

negativt_aksjemarked.jpg

Visste du at 10 % oppgang i året faktisk blir hele 61 % i løpet av 5 år?

positiv_aksjer_veldig.jpg

Nøkkelegenskaper:

  • Hele investeringen er garantert tilbakebetalt uavhengig av utviklingen i aksjeporteføljen. 

  • Porteføljen består av de nordiske selskapene Telia B, UPM-Kymmene, Fortum, Swedbank, Sampo og Nordea. 

  • Det vil være mulig å realisere underveis i løpetiden.

  • Plasseringen er valutasikret i norske kroner. Det er altså irrelevant om den norske kronen stiger eller faller i verdi.

  • Vi tar løpende tegninger, men siste frist er fredag 30 august. 

bottom of page