top of page

Ansvarsfraskrivelse

 

Alle handler kunden gjennomfører etter at det er innhentet råd fra Prize Capital Markets AS skjer på kundens eget ansvar og etter kundens eget skjønn og avgjørelse. Foretaket garanterer ikke for noe bestemt utfall av en kundes handel. Prize Capital Markets AS har såldedes ikke ansvar for hverken direkte eller indirekte tap kunden måtte bli påført på bakgrunn av de råd eller anbefalinger som blir gitt av Prize Capital Markets AS.

 

Se her for våre forretningsvilkår.

bottom of page