Bekreftelse

Tegningsblankett er nå mottatt!

Du har også mottatt en bekreftelse per epost til adressen som er oppgitt i tegningsblanketten. Der vil du også finne viktig informasjon knyttet til din plassering (oppsummering av bestillingen og innbetalingsdetaljer etc.).

Vennligst ta kontakt hvis du har noen spørsmål. 

 

 

Vennlig hilsen,

Prize Capital Markets AS
Telefon: 22 900 600
Epost: post@prizecm.no
 

© 2020 by Prize Capital Markets AS

 Sentralbord: 22 900 600     |     E-post: post@prizecm.no      |      Parkveien 53b, 0256 Oslo