top of page

Kupongsertifikat Historikk

 

Historisk har produkttypen vår levert gode tall. I gjennomsnitt har avkastning før tegningshonorar vært 11,60 % per år. Varigheten har vært 2,3 år i gjennomsnitt. Merk at historiske resultater er ingen garanti for fremtidig avkastning eller utfall. Se KID, brosjyre og prospekt for risiko.

Merk også at historisk avkastning ikke er en god indikator på fremtidig avkastning, og at det er mulig å tape penger ved å investere i kupongsertifikat.

 

Vi anbefaler alle å sette seg grundig inn i produktbrosjyren og nøkkeldokument før man investerer. 

Historikk Garantum 2022.PNG

Vi anbefaler på generelt grunnlag å ha et langsiktig fokus ved plasseringer

bottom of page