top of page

Kupongsertifikat Historikk

 

Prize Capital Markets har plassert 70 kupongsertifikat siden desember 2015. Av disse har 24 gått til forfall (altså at plasseringen er avsluttet, og investor har fått tilbakebetalt investert beløp samt avkastning). Effektiv snittavkastningen på disse plasseringene har vært 12,7 % (inkludert tegningskostnad). Alle plasseringene har gitt positiv avkastning.

Merk at når man investerer i et kupongsertifikat så blir "avkastningen" utbetalt løpende, og selve investeringen tilbakebetalt med siste "kupong" ved forfall. Pengene kommer altså rett inn på kontoen som er knyttet opp mot din verdipapirhandels konto plasseringen har blitt levert til. Du kan lese mer om kupongsertifikat som produkt her. 

Merk også at historisk avkastning ikke er en god indikator på fremtidig avkastning, og at det er mulig å tape penger ved å investere i kupongsertifikat. Vi anbefaler alle å sette seg grundig inn i produktbrosjyren og nøkkeldokument før man investerer. 

Autocall_August_2018.png

Vi anbefaler på generelt grunnlag å ha et langsiktig fokus ved plasseringer

Prize Capital Markets er en betydelig leverandør av kupongsertifikat i Norge og historikken har vært god. Vår tilrettelegger, Garantum Fondkommission AB, har imidlertid enda lengre erfaring. Gjennomsnittlig effektiv årsavkastning til Garantum sine 338 kupongsertifikat som har gått til forfall i perioden 2009 til 2018 har vært 12,80 % (ikke hensyntatt tegningskostnad på opptil 3 %).

Visste du at 12,80 % årlig effektiv avkastning med renters rente over en periode på 8 år faktisk blir 162%?

historikk.jpg
bottom of page