Prize Capital Markets er et Oslo-basert meglerhus etablert i 2010 med nødvendige konsesjoner fra det norske Finanstilsynet.

Selskapet har 10 dedikerte ansatte og lokaler i Parkveien i Oslo. 

Fredrik H. Kvale er daglig leder 

Prize Selskapet har samarbeid med flere norske verdipapirforetak og kan tilby ordreformidling i et utvalg av aksjer, obligasjoner og strukturerte produkter. 

Våre ansatte

Fredrik H. Kvale

Daglig Leder

 

E-post: fk@prizecm.no

Telefon: 22 900 601

Thomas Nordtømme

Compliance Officer

 

E-post: tn@prizecm.no

Telefon: 92 06 55 45

Anders Sørensen

​Aksje- og Prosjektmegler

 

E-post: as@prizecm.no

Telefon: 976 43 250

Gøran Julshamn

​​Aksje- og Prosjektmegler

 

E-post: g@prizecm.no

Telefon: 465 24 813

Christian K. Thalberg

Aksje- og prosjektmegler

E-post: ct@prizecm.no

Telefon: 22 900 615

Please reload

Alexander Wiesmann

Aksje- og Prosjektmegler

E-post: aw@prizecm.no

Telefon: 465 27 808

Andreas K. Hoffmann

Aksje- og Prosjektmegler

 

E-mail: ak@prizecm.no

Telefon: 22 900 606

Julian Grødum

Aksje- og Prosjektmegler

 

E-mail: jg@prizecm.no

Telefon: 22 900 607

Carl Gunnar Engeland Andersen

Aksje- og Prosjektmegler

 

E-mail: ca@prizecm.no

Telefon: 489 55 115

Alexander Wille

​Aksje- og Prosjektmegler

 

E-mail: alw@prizecm.no

Telefon: 22 900 617

1 / 1

Please reload

Om investeringsrådgivningen

Prize Capital Markets sin investeringsrådgivning er å anses som ikke-uavhengig.

 

Foretaket tilbyr ikke rådgivning innen et bredt utvalg av produkter, og tilfredsstiller således ikke kravene som stilles til å kunne bli definert som uavhengig rådgiver.  

Ikke-uavhengig betyr blant annet at Foretaket kan motta returprovisjon fra tilrettelegger og utsteder av produktene det anbefales investering i (motta vederlag fra andre enn kunden).

Prize CM yter investeringsrådgivning knyttet til et mindre utvalg av strukturerte produkter

Utsteder av produktene kan variere mellom plasseringene. Prize CM mottar returprovisjon fra tilrettelegger. 

Spisset utvalg av produkter

Sprintere som gir en fast deltakergrad mot en indeks eller lignende

Warrants med indekser eller aksjer som underliggende

Personvern

 

Prize Capital Markets AS verner om dine særskilte rettigheter og personopplysninger.  

 

Denne personvernspolicyen beskriver hvordan vi samler inn, benytter, lagrer og deler personopplysninger.

Les mer

Ansvarsfraskrivelse

 

Alle handler kunden gjennomfører etter at det er innhentet råd fra Foretaket skjer på kundens eget ansvar og etter kundens eget skjønn og avgjørelse.

 

Foretaket garanterer ikke for noe bestemt utfall av en kundes handel. Foretaket har såldedes ikke ansvar for hverken direkte eller indirekte tap kunden måtte bli påført på bakgrunn av de råd eller anbefalinger som blir gitt av Foretaket.

Forretningsvilkår

For å være kunde i Foretaket må du være innforstått og godta våre forretningsvilkår. Du må også være innforstått med vår at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Utdypende informasjon om risiko i våre plasseringer finnes i produktbrosjyrene. 

 

Den investerte kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av de finansielle instrumenter avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene. 

 

For mer detaljert informasjon om egenskaper knyttet til de ulike finansielle instrumenter samt til den risiko som er knyttet til handel med ulike finansielle instrumenter vises det til informasjonsskriv som du finner ved å benytte denne linken.

 

Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som pålitelig indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter.

© 2020 by Prize Capital Markets AS

 Sentralbord: 22 900 600     |     E-post: post@prizecm.no      |      Parkveien 53b, 0256 Oslo