top of page

Prize Capital Markets er et Oslo-basert meglerhus etablert i 2010 med nødvendige konsesjoner fra det norske Finanstilsynet.

Selskapet har 12 dedikerte ansatte og lokaler i Parkveien i Oslo. 

Fredrik H. Kvale er daglig leder 

Prize CM er tilrettelegger av et større antall strukturerte produkter. 

Om investeringsrådgivningen

Prize Capital Markets sin investeringsrådgivning er å anses som ikke-uavhengig.

 

Foretaket tilbyr ikke rådgivning innen et bredt utvalg av produkter, og tilfredsstiller således ikke kravene som stilles til å kunne bli definert som uavhengig rådgiver.  

Bærekraft: ESG står for «Environmental, Social and Governance», eller miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold på norsk, og representerer en helhetlig tilnærming til det som kalles bærekraft.  Les mer om hvordan Prize CM håndterer dette her. Her finner du også vår Godtgjørelsespolicy. 

Prize CM yter investeringsrådgivning knyttet til et mindre utvalg av strukturerte produkter.

Prize CM tilrettelegger egne produkter til tillegg til å være  distributør av strukturerte produkter tilrettelagt av andre verdipapirforetak. 

Utsteder av produktene kan variere mellom plasseringene. 

Spisset utvalg av produkter

Sprintere som gir en fast deltakergrad mot en indeks eller lignende

positiv_aksjer_veldig.jpg

Våre ansatte

11_edited.jpg

Fredrik Kvale

Daglig leder

E-post: fk@prizecm.no

Telefon: 22 900 601

alexander wiesmann.jpg

Alexander Wiesmann

Meglersjef

E-post: aw@prizecm.no

Telefon: 465 27 808

IMG_20220407_114943_edited_edited.jpg

Oskar Tobiassen

Prosjektmegler

E-post: ot@prizecm.no

Telefon: 405 51 205

20240118_122247.jpg

Tor Anton Pedersen

Prosjektmegler

E-post: tp@prizecm.no

Telefon: 969 48 156

3_edited.jpg

Julian Grødum

Prosjektmegler

E-mail: jg@prizecm.no

Telefon: 22 900 607

IMG_20230612_140507.jpg

Jakob Brinchmann

Prosjektmegler

E-mail: jb@prizecm.no

Telefon: 476 90 691

IMG_20210809_092845.jpg

Mari Mata

Prosjektmegler

E-post: mari@prizecm.no

Telefon: 22 900 603

IMG_20210809_091852.jpg

Alexander Wille

Prosjektmegler

E-post: alw@prizecm.no

Telefon: 22 900 617

daniel justert.jpg

Daniel Jørgensen

Prosjektmegler

E-post: dj@prizecm.no

Telefon: 22 900 616

IMG_20230316_165459_edited.jpg

Matilde Holen

Compliance

E-post: mh@prizecm.no

Telefon: 45 262 779

8_edited.jpg

Thomas Nordtømme

Compliance

E-post: tn@prizecm.no

Telefon: 22 900  600

Personvern

 

Prize Capital Markets AS verner om dine særskilte rettigheter og personopplysninger.  

 

Denne personvernspolicyen beskriver hvordan vi samler inn, benytter, lagrer og deler personopplysninger.

Les mer

Ansvarsfraskrivelse og risiko

Alle handler kunden gjennomfører etter at det er innhentet råd fra Foretaket skjer på kundens eget ansvar og etter kundens eget skjønn og avgjørelse.

Les mer om risiko her. 

 

Foretaket garanterer altså ikke for noe bestemt utfall av en kundes handel. Foretaket har såldedes ikke ansvar for hverken direkte eller indirekte tap kunden måtte bli påført på bakgrunn av de råd eller anbefalinger som blir gitt av Foretaket.

For mer detaljert informasjon om egenskaper knyttet til de ulike finansielle instrumenter samt til den risiko som er knyttet til handel med ulike finansielle instrumenter vises det til informasjonsskrivet over. 

 

Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som pålitelig indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter.

Forretningsvilkår

For å være kunde i Foretaket må du være innforstått og godta våre forretningsvilkår. Du må også være innforstått med vår at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Utdypende informasjon om risiko i våre plasseringer finnes i produktbrosjyrene. 

 

Den investerte kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av de finansielle instrumenter avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene.

Alminnelige forretningsvilkår

bottom of page