top of page

Resultater og historikk 

Ved å følge linkene under får du oversikt over de ulike plasseringene vi har vært med å tilby. Linkene er koblet opp mot tilrettelegger, så PCM kan ikke garantere for at priser og informasjon er korrekt og fullstendig. Markedskurser oppdateres daglig og nye prosjekter legges ut løpende. 

PCM har notert over 230 plasseringer siden Desember 2015 og er norgesledende på plasseringsformen kupongsertifikat. 

143 har blitt ferdigstilt mellom 1-5 år, og 87 plasseringer er aktive. Av de innløste plasseringene har 92% gitt positiv avkastning. Nominell gjennomsnittlig avkastning for AC er 10,8% (alle kostnader inkl.) Merk at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. 

Avkastningen som er oppgitt på de avsluttede plasseringene har en varighet på mellom 1-5år. Av de aktive plasseringene

(der total avkastning og avkastning p.a. står med - ) har de enten en varighet på under 1 år, eller så ligger de under innløsningsbarrieren. Les mer om barrierer her:

Plasseringer

Plassering

Varighet

Total avkastning

Avkastning p.a.

2024

2022

Desember:

1år

13,50%

13,54%

1år

12,80%

12,80%

November:

Aktiv

-

-

Oktober:

Aktiv

-

-

Aktiv

-

-

September:

1,5år

23,87%

15,84%

1år

14,76%

14,76%

August:

Aktiv

-

-

Aktiv

-

-

Juni & Juli:

Aktiv

-

-

1år

22,20%

22,20%

Mai:

Aktiv

-

-

Aktiv

-

-

April:

Aktiv

-

-

Aktiv

-

-

Aktiv

-

-

Mars:

Aktiv

-

-

Aktiv

-

-

Aktiv

-

-

Februar:

Aktiv

-

-

Aktiv

-

-

Aktiv

-

-

1år

12,46%

12,46%

Januar:

Aktiv

-

-

Aktiv

Aktiv

1år

-

-

9,41%

-

-

9,46%

Desember:

1,7år

Aktiv

1år

24,16%

-

9,75%

13,85%

-

9,91%

Aktiv

-

-

Aktiv

-

-

November:

Aktiv

-

-

Aktiv

-

-

Aktiv

-

-

Oktober:

Aktiv

Aktiv

Aktiv

Aktiv

-

-

-

-

-

-

-

-

September:

Aktiv

Aktiv

Aktiv

Aktiv

-

-

-

-

-

-

-

-

August:

1,2år

Aktiv

Aktiv

1år

16,86%

-

-

6,80%

13,50%

-

-

6,80%

Juni & Juli:

Aktiv

1,5år

Aktiv

Aktiv

1,5år

-

14,7%

-

-

23,66%

-

9,80%

-

-

15,82%

Mai:

Aktiv

Aktiv

Aktiv

-

-

-

-

-

-

April:

Aktiv

Aktiv

1,2år

-

-

13,46%

-

-

11,42%

Mars:

1år

Aktiv

Aktiv

8,24%

-

-

8,20%

-

-

Februar: 

Januar:

1,2år

Aktiv

2,5år

11,88%

-

35,91%

10,21%

-

14,34%

1år

1år

Aktiv

1år

9,14%

13,78%

-

10,00%

9,14%

13,67%

-

10,00%

2020

1år

11,63%

11,99%

November: 

1år

9,62%

9,64%

1,2år

1år

1år

13,72%

7,78%

8,53%

11,73%

7,72%

8,24%

Oktober:

1,3år

1år

23,63%

15,24%

18,84%

15,16%

September:

1,2år

14,50%

11,68%

1år

18,87%

19,20%

August:

1år

1,5år

13,16%

20,94%

13,09%

14,07%

Juli:

Juni:

1år

1,8år

14,15%

21,50%

14,22%

12,20%

1år

1år

10,04%

23,31%

9,98%

23,50%

Mai:

1år

1år

15,63%

10,60%

15,67%

10,63%

April:

1år

18,62%

18,62%

Mars:

1år

21,97%

22,09%

Februar:

Aktiv

-

-

1år

1år

Aktiv

15,04%

8,80%

-

14,96%

8,87%

-

Januar:

1år

Aktiv

Aktiv

8,98%

-

-

8,93%

-

-

Desember: 

November:

1år

1år

8,00%

16,20%

8,02%

16,11%

1,7år

1år

26,65%

8,16%

14,20%

8,12%

Oktober:

September:

August:

1år

1,3år

Aktiv

10,81%

18,44%

-

10,84%

13,85%

-

1,3år

2år

Aktiv

19,58%

17,06%

-

14,70%

8,58%

-

Aktiv

1år

Aktiv

-

10,30%

-

-

10,39%

-

Juni & Juli:

1,6år

5år

1år

20,16%

12,69%

32,28%

10,82%

6,46%

10,91%

Mai:

1,2år

32,19%

25,88%

Aktiv

Aktiv

-

-

-

-

April:

1,2år

Aktiv

15,67%

-

12,66%

-

Mars:

2år

5år

2år

43,54%

44,89%

29,00%

21,86%

9%

14,58%

Februar:

2år

5år

43,16%

42,53%

21,61%

8,51%

Januar:

2,9år

5år

1år

27,63%

17,49%

14,13%

9,48%

3,5%

14,13%

2år

28,44%

14,24%

Desember:

3år

5år

59,09%

40,48%

19,77%

8,10%

November:

4,2år

2,7år

62,96%

34,55%

14,82%

12,58%

Oktober:

5år

5år

3år

13,43%

-57,42%

41,70%

2,68%

-11,48%

13,89%

September:

August:

Juli:

3år

2,5år

30,00%

37,73%

9,99%

15,07%

5år

2,5år

4,5år

19,07%

30,80%

67,00%

3,18%

12,34%

14,89%

5år

2,7år

5år

-64,24%

33,77%

-2,41%

-12,86%

12,29%

-0,48%

Juni:

5år

26,56%

5,31%

Mai:

2,8år

2,8år

33,66%

42,04%

12,20%

15,24%

3,3år

2,7år

40,44%

40,68%

12,42%

14,85%

April:

5år

3,2år

3,5år

69,41%

40,19%

42,60%

13,87%

12,39%

12,18%

Mars:

Februar: 

5år

5år

3,5år

55,62%

50,12%

41,71%

11,12%

10,02%

11,90%

5år

1år

-40,21%

9,80%

-8,03%

9,77%

Januar:

3,3år

1år

5år

62,00%

10,56%

44,79%

19,03%

10,56%

8,95%

Desember:

5år

3,2år

1,2år

9,76%

56,45%

13,07%

1,95%

17,40%

10,56%

November:

1år

2år

3,2år

10,08%

23,19%

56,35%

10,00%

11,56%

17,40%

Oktober:

1år

5år

8,82%

-70,51%

8,82%

-14,10%

September:

5år

9,35%

1,87%

5år

1år

-60,66%

10,34%

-12,12%

10,34%

August:

1år

5år

1år

10,56%

-57,01%

8,21%

10,56%

-11,40%

7,82%

Juli:

1år

5år

11,24%

-51,34%

11,18%

-10,26%

Juni:

Mai:

1år

1år

5år

10,72%

9,97%

-48,41%

10,66%

9,92%

-9,67%

1år

5år

4,3år

9,21%

-49,34%

78,53%

9,24%

-9,86%

18,47%

April:

Mars:

1år

2,8år

13,10%

23,70%

13,06%

8,62%

1år

2,5år

13,70%

33,70%

13,81%

13,55%

Februar:

1år

11,33%

11,17%

2år

29,20%

14,60%

5år

22,64%

4,53%

Januar:

1år

5år

11,56%

53,30%

11,56%

10,67%

Desember:

1år

1,7år

11,56%

33,07%

11,47%

18,98%

November:

1år

1år

12,20%

17,43%

12,13%

17,38%

Oktober:

1år

1år

12,55%

11,64%

12,62%

11,70%

September:

August:

1år

1år

7,84%

10,80%

7,88%

10,86%

1år

10,46%

10,52%

5år

-92,94%

-18,60%

Juli:

Juni:

1år

10,48%

10,42%

1år

5år

15,24%

-85,48%

15,24%

-17,11%

Mai:

1år

1år

15,72%

10,32%

15,60%

10,24%

April:

Mars:

Februar:

1år

17,83%

17,83%

1år

9,57%

9,57%

1år

7%

7%

Januar:

1år

21,10%

21,22%

Desember:

1år

15,84%

15,80%

bottom of page