top of page

Sprinter Europeisk Bank

Sprinter Europeisk Bank gir eksponering mot den brede europeiske bankindeksen Euro Stoxx Banks 600 (SX7P). Plasseringen har en indikert deltakergrad på 3,0, noe som betyr at plasseringen vil gi 3,0 ganger (indikert) oppgangen til bankindeksen på 5-års dagen.

 

Risikobarriere 70 % betyr at investert beløp er sikret mot tap så lenge indeksen ikke har falt mer enn 30 % på 5-års dagen. 

Stiger aksjemarkedet får du avkastning til indeksen multiplisert med deltakergraden på forfalsdagen. I Sprinter Europeiske Banker er deltakergraden indikert til 3,0

positivt_aksjer.png

Kapitalen din er 100 % sikret mot fall opp til og med 30 %. Faller indeksen ytterligere vil investeringen gi tap tilsvarende fallet i indeksen.  

negativt_aksjemarked.jpg

Ingen skjulte kostnader. Det du ser er det du får. Det eneste du betaler i tillegg til inngangskursen er 3,0% i etableringskostnad. 

banken.png

Visste du at 10 % oppgang i året faktisk blir hele 61 % i løpet av 5 år?

 

61 % avkastning i indeksen vil gi ~ 180% avkastning på Sprinter Europeisk Bank

positiv_aksjer_veldig.jpg

Nøkkelegenskaper:

  • Hele investeringen er garantert tilbakebetalt så lenge bankindeksen ikke faller mer enn 30 %. 

  • Indeksen består av de største bankene i Eurosonen. 

  • Det vil være mulig å realisere underveis i løpetiden.

  • Sprinter Europeisk Bank har en indikert deltakergrad på 3,0. Det vil si at på 5-årsdgaen vil plasseringengi en avkastning 3,0 ganger avkastningen til indeksen. 

  • Plasseringen er valutasikret i norske kroner. Det er altså irrelevant om den norske kronen stiger eller faller i verdi.

  • Vi tar løpende tegninger, men siste frist er fredag 26 oktober. Innbetalingsdato er 14 november, og 22 november leveres plasseringen til din VPS konto. 

  • Prize Capital Markets har alle nødvendige konsesjoner fra det norske Finanstilsynet.

For å få tilgang til fullstendig produktbrosjyre må du ha en brukerprofil. Det oppretter du enkelt etter å ha trykket "produktbrosjyre" ved å logge inn med din Google/ Facebook profil, alternativt oppretter en bruker med e-post og passord. Raskt og enkelt. 

bottom of page