top of page
Din leverandør av finansielle produkter og tjenester

Over 1 milliard plassert i kupongsertifikat siden 2016

Prize Capital Markets AS er et uavhengig verdipapirforetak med konsesjon fra det norske Finanstilsynet. Selskapet har 14 ansatte og kontorer i Parkveien, Oslo. 

Les mer

Historikk:

I gjennomsnitt har avkastning på våre Autocall vært 11,60 % før tegningskostnad på 3,0 %. Varigheten har vært 2,3 år i gjennomsnitt.

Merk at historiske resultater er ingen garanti for fremtidig avkastning eller utfall.
 
Les mer

bottom of page