top of page
Din leverandør av finansielle produkter og tjenester

Over 1 milliard plassert i kupongsertifikat siden 2016

Prize Capital Markets AS er et uavhengig verdipapirforetak med konsesjon fra det norske Finanstilsynet. Selskapet har 12 ansatte og kontorer i Parkveien, Oslo. 

Les mer

Historikk:

11,5 % effektiv årsavkastning på innløste kupongsertifikat*
(ex.tegningshonorar inntil 3 %. Periode siste 10  år og tar ikke for seg finanskrisen)

 

Les mer

bottom of page