Din leverandør av finansielle produkter og tjenester

Over 1 milliard plassert i kupongsertifikat siden 2016

Prize Capital Markets AS er et uavhengig verdipapirforetak med konsesjon fra det norske Finanstilsynet. Selskapet har 15 ansatte og kontorer i Parkveien, Oslo. 

Les mer

Historikk:

11,5 % effektiv årsavkastning på innløste kupongsertifikat*
(ex.tegningshonorar inntil 3 %. Periode siste 10  år og tar ikke for seg finanskrisen)

 

Les mer

© 2020 by Prize Capital Markets AS

 Sentralbord: 22 900 600     |     E-post: post@prizecm.no      |      Parkveien 53b, 0256 Oslo