top of page
image_edited.png

Prize Capital Markets

PCM tilbyr investeringsrådgivning knyttet til tradisjonell formuesforvaltning,
kupongsertifikater og aksjeobligasjoner. 

Konsesjon fra Finanstilsynet

"Gjennom kupongsertifikat kan du kombinere forutsigbarheten ved en obligasjon med aksjemarkedets muligheter"

NOK 2 milliarder investert gjennom PCM så langt og over

1 600 kunder

135 (av totalt 230) plasseringer har blitt innløst mellom 1-5 år. Av disse har 92% av investorene fått tilbake investert beløp i tillegg til løpende renter

10,4% gjennomsnittlig avkastning per år på alle plasseringer som er innløst førtidig og ved forfall

Hvordan vi jobber

1. Møt med en av våre rådgivere

Enten i våre lokaler i Parkveien 53B eller på Teams, det som du liker best!

Før du kan investere må vi:

1. Kartlegge dine finansielle mål og behov, og deretter legge en plan for hvordan investeringsmålene kan bli nådd.

2. Sammen se på ulike løsninger og produkter, vurdere avkastningsmulighet opp mot investeringsmål, vurdere kostnad og risiko.

2. Spørsmål og kundepapirer

Avdekke spørsmål og ferdigstille kundepapirer og kundekartlegging. Dette er en viktig del av prosessen for å kunne gi individuelle anbefalinger og råd. Produkt og tjeneste må passe deg og dine behov. Vi vil her særlig legge vekt på din kunnskap og erfaring, og din finansielle situasjon og evne til å bære tap. 

3. Du er nå kunde

Etter at du er registrert som kunde kan du handle og motta investeringsråd knyttet til tjenestene og produktene vil tilbyr. Som kunde vil du alltid ha tilgang til en personlig rådgiver, og du vil motta nyheter og aktuelle plasseringer.

image.png
Anchor 1
bottom of page