top of page
image.png

Aktuelle plasseringer

Vi tilbyr nå to plasseringer som gir mulighet for 16,0 i rente per år.

AC 5130 Aksjeindekser er knyttet til kursutviklingen til porteføljer av Europeiske bank, forsikring og teknologiaksjer (SXIP, SX7E, SX8P). Plasseringen utbetaler rente indikert til 4,0 % per kvartal (16,0 % per år) så lenge indeksene står over 100 % av startkurs på et observasjonstidspunkt (kupongbarriere 100 %). Første rente av 4,0 % kan komme etter ett kvartal. Renten akkumuleres dersom indeksene på et tidspunkt står under kupongbarrieren. Plasseringen innløses så lenge indeksene står uendret eller opp på en av de halvårlige observasjonene fra og med ett års dagen (innløsningsbarriere 100 %). Kapitalen er sikret mot tap på forfallsdagens så lenge indeksene står over 80 % av startkurs (risikobarriere 80 %). 

AC 5129 Norske Selskaper er knyttet til Telenor, SalMar, Schibsted A, Norsk Hydro, og gir mulighet for 16,0 % årlig rente med kvartalsvis utbetaling av 4,0 %. Rente utbetales så lenge aksjene står over 80 % av startkurs på en observasjonsdato, og kapitalen er sikret mot tap på forfallsdagen så lenge aksjene står over 60 % av startkurs. Innløsningsbarrieren er 90 % og aktiveres på ettårs dagen.

Begge plasseringene har tegningsfrist fredag 31 mai 2024, men vil bli stengt tidligere ved fulltegning. Innbetalingsfrist er 20 juni 2024.

Registrer e-post adressen din for mer informasjon: 

Takk for at du tar kontakt!

bottom of page