top of page
Bli kjent med PCM

Bli kjent med Prize Capital Markets

PCM er et Oslobasert meglerhus med røtter tilbake til 2010. Vi har nødvendige konsesjoner fra finanstilsynet. Se hvilke her:

Mål

PCM har som mål å tilby investeringsprodukter som bidrar til en mer robust portefølje. Vårt mål er å gi kundene muligheten til å diversifisere risikoen sin uten å inngå kompromisser når det gjelder mulighet for avkastning. Våre investeringsprodukter er skapt for å gi kundene fordeler som tradisjonelle investeringsprodukter ofte mangler.

Vi ønsker å bli din investeringsrådgiver, kartlegge dine finansielle mål og legge en plan for å nå de.

Visjon

Vår visjon er å være investorenes foretrukne partner, kjent for vår evne til å skape verdier. Vi ønsker å være anerkjent som bransjeledende innen investeringsrådgivning ved å tilby skreddersydde løsninger som effektivt sprer risikoen over ulike aktiva-klasser, sektorer og geografier.

Verdier

  • Vi har alltid kundens beste interesse i fokus.

  • Vi forstår at hver kunde har ulike behov og mål, og arbeider for å tilpasse våre investeringsløsninger deretter.

  • Vi tar en langsiktig tilnærming til investeringer og vet at kontinuitet og tålmodighet lønner seg.


Med disse målene, visjonen og verdiene har vi bygget et investeringsselskap som ikke bare gir deg konkurransedyktig avkastning og et langsiktig partnerskap

Ikke-uavhengig investeringsrådgivning

PCM er selv distributør og investeringsrådgivning via oss vil derfor være innenfor et forholdsvis smalt utvalg av finansielle instrumenter. Foretaket er derfor ikke definert som en uavhengig rådgiver. PCM sin investeringsrådgivning er derfor å anses som ikke-uavhengig.

Våre ansatte

Våre 12 ansatte sitter i Parkveien 53B og er dedikert til å yte den beste investeringsrådgivningen for å nå dine mål. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål.

bottom of page