Forutsigbart. Transparent. 
FØLG DINE PLASSERINGER HER

Ved å følge linkene under får du oversikt over de ulike plasseringene Prize har vært med å tilby. Sidene er koblet opp mot tilrettelegger så Prize kan ikke garanterer for at priser og informasjon er korrekt og fullstendig. Markedskurser oppdateres daglig. Nye prosjekter legges ut løpende. 

Kupongsertifikat

Kupongsertifikat Svenske Selskaper 2541    (innløst: + 18,84 %)

Kupongsertifikat Svenske Selskaper 2880    (innløst: + 20,40 %)

Kupongsertifikat Svenske Selskaper 2916    (innløst: + 36,05 %)

Kupongsertifikat Svenske Selskaper 3057    (innløst: + 81,26 %)

Kupongsertifikat Svenske Selskaper 3240    (innløst: + 58,89 %)

Kupongsertifikat Svenske Selskaper 3278    (innløst: + 59,15 %)

Kupongsertifikat Svenske Selskaper 3312    (innløst:  + 64,74 %)

Kupongsertifikat Svenske Selskaper 3415     (innløst: + 43,23 %)

Kupongsertifikat Svenske Selskaper 3427     (innløst: + 44,55 %)

Kupongsertifikat Svenske Selskaper 3488     (innløst: + 40,50 %)

Kupongsertifikat Svenske Selskaper 3567

Kupongsertifikat Svenske Banker 2656          (innløst: +12,48 %)

Kupongsertifikat Nordiske Banker 2779         (innløst: +13,44 %)

Kupongsertifikat Nordiske Banker 2794         (innløst: +13,08 %)

Kupongsertifikat Nordiske Banker 2812         (innløst: +10,08%)

Kupongsertifikat Nordiske Banker 3056 

Kupongsertifikat Nordiske Banker 3354         (innløst: +44,10 %)

Kupongsertifikat Nordiske Banker 3376         (innløst: + 45,22 %)

Kupongsertifikat Nordiske Banker LT 4192

Kupongsertifikat Nordiske Banker 4303

Kupongsertifikat Nordisk Finans 3510            (innløst: + 44,40 %)

Kupongsertifikat Nordisk Finans 3533

Kupongsertifikat Nordisk Finans 3646            (innløst: + 32,00 %)

Kupongsertifikat Nordisk Finans 3933            (innløst: + 13,60 %)

Kupongsertifikat Nordea & Swedbank 3698  (innløst: +34,85 %)

Kupongsertifikat Nordea & Swedbank 3710  (innløst: +35,25 %)

Kupongsertifikat Nordea & Swedbank 4195 

Kupongsertifikat Nordea & Swedbank 4224

kupongsertifikat Nordiske Råvarer 3099        (innløst: +12,40 %)

Kupongsertifikat Nordisk Konsum 2940

Kupongsertifikat Nordisk Konsum 2961

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper 2998   (innløst: +36,30 %)

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper 3045   (innløst: +26,40 %)

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper KSK 3592

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper 3594   (innløst: +16,80 %)

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper 3612

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper 3613   (innløst: + 46,00 %)

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper 3644   (innløst: + 46,40 %)

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper 3761   (innløst: + 17,43 %)

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper 4022

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper 4047

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper 4059

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper 4085

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper 4095

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper 4160

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper LT 4193

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper LT 4227

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper 4259 LT

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper 4268 LT

Kupongsertifikat Nordiske Selskaper 4301

Kupongsertifikat Defensive Markeder 2618  (innløst: + 10,00 %)

Kupongsertifikat Telekom Selskaper 4266

Kupongsertifikat Norske Selskaper 2605       (innløst: +23,72 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 2697       (innløst: +20,64 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 2716       (innløst: +18,72 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 2762       (innløst: +18,24 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 2842       (innløst: +15,36 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 2879       (innløst: +15,12 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 2915       (innløst: +14,52 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 2939       (innløst: +14,52 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 2959       (innløst: +14,04 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 2997       (innløst: +16,40 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3044       (innløst: +15,80 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3055       (innløst: +12,00 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3098       (innløst: +13,44 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3142       (innløst: +14,08 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3151       (innløst: +13,44 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3188       (innløst: +13,00 % )

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3204       (innløst: +9,76 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3238       (innløst: +12,84 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3279       (innløst: +16,00 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3313       (innløst: +13,24 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3328       (innløst: +12,80 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3353       

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3375       (innløst: + 42,90 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3414       (innløst: + 42,90 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3426        (innløst: + 39,60 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3453        (innløst: + 36,30 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3459        (innløst: + 33,20 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3534        (innløst: + 37,40 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3568

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3600         (innløst: + 31,20 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3614

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3645

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3677

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3699

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3709          (innløst: + 22,80 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3734

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3760          (innløst: + 22,40 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3777          (innløst: + 21,30 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3778 KS

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3791           (innløst:  + 26,60 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3792           (innløst: + 10,80 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3824           (innløst: + 11,00 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3831 LT      (innløst: + 11,60 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3857           (innløst: + 17,76 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3883           (innløst: + 24,84 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3915           (innløst: + 21,36 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3932           (innløst: + 18,60 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3942           (innløst: + 12,48 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3972           (innløst: + 15,84 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3991

Kupongsertifikat Norske Selskaper 3997           (innløst: + 17,80 %)

Kupongsertifikat Norske Selskaper 4020

Kupongsertifikat Norske Selskaper 4021

Kupongsertifikat Norske Selskaper 4046

Kupongsertifikat Norske Selskaper 4048

Kupongsertifikat Norske Selskaper 4049

Kupongsertifikat Norske Selskaper 4058

Kupongsertifikat Norske Selskaper 4066

Kupongsertifikat Norske Selskaper 4084

Kupongsertifikat Norske Selskaper 4110

Kupongsertifikat Norske Selskaper 4135

Kupongsertifikat Norske Selskaper 4159

Kupongsertifikat Norske Selskaper 4196 LT

Kupongsertifikat Norske Selskaper 4226

Kupongsertifikat Norske Selskaper 4258

Kupongsertifikat Norske Selskaper 4265

Kupongsertifikat Norske Selskaper 4300

Kupongsertifikat Oljeselskaper 2717            (innløst: +13,32 %)  

Kupongsertifikat Oljesektor 3509

Kupongs. Europeiske Bilprodusenter 2813 (innløst: + 13,32 %)

Kupongs. Europeiske Bilprodusenter 2843 (innløst: + 14,64 %)

Kupongs. Europeiske Bilprodusenter 1613 (innløst: + 12,36 %)

Kupongsertifikat Europeisk Bilindustri 4194

Kupongsertifikat Europeiske Selskaper 3100

Kupongsertifikat Europeiske Selskaper 3143

Kupongsertifikat Europeiske Selskaper 3152

Kupongsertifikat Europeiske Selskaper 3187

Kupongsertifikat Europeiske Selskaper 3205

Kupongsertifikat Europeiske Selskaper 3239     (innløst: + 25,6 %)

Kupongsertifikat Europeiske Selskaper 3327

Kupongsertifikat Europeiske Selskaper 3352

Kupongsertifikat Europeiske Selskaper 3374

Kupongsertifikat Amerikansk Konsum 2763       (innløst: - 82,6 %)

Kupongsertifikat Amerikansk Konsum 2795       (innløst: - 90,0 %)

Kupongsertifikat Danske Selskaper 3460

Kupongsertifikat USA Infrastruktur 2960           (innløst: + 36,2  %)

Kupongsertifikat Svenske Entreprenører 3676  (innløst: + 18,5 %)

Kupongsertifikat Tyske Selskaper 4191

Kupongsertifikat Tyske Selskaper 4225

Kupongsertifikat Tyske Selskaper 4261 LT

Kupongsertifikat Sverige & Europa 3413             (innløst: + 32,25%)

Kupongsertifikat Sverige & Europa 3487             

Kupongsertifikat Sverige & Finland 3776            (innløst: + 13,10%)

Kupongsertifikat Nordiske Indekser 3858           (innløst: + 11,80%)

Kupongsertifikat Legemiddel Selskaper 3452

Kupongsertifikat Legemiddel Selskaper 3966

Kupongsertifikat Legemiddel Selskaper 3973

Kupongsertifikat Legemiddel Selskaper 3995    (innløst: +21,60 %)

Kupongsertifikat Legemiddel Selskaper 4294

Kupongsertifikat Legemiddel Selskaper 4302

Kupongsertifikat Norsk Hydro & Alcoa 3825       (innløst: + 19,00 %)

Kupongsertifikat Nokia & Ericsson 3996

Kupongsertifikat Storebrand og Telenor 4060

Kupongsertifikat Vestas Wind og Ørsted 4109

Kupongsertifikat Vodafone og Orange 4133

Kupongsertifikat Vestas Wind og Ørsted 4134

Kupongsertifikat Storebrand og Telenor 4161

Kupongsertifikat DNB & Yara 4262

Kupongsertifikat Bluechip Norge 3838              

Kupongsertifikat Bluechip Norge 3943               (innløst: + 26,00 %)

Kupongsertifikat Bluechip Norge 3965               (innløst: + 16,80 %)